“Дизайн груп 91 ЕООД” е търговско дружество с ЕИК: 203085933 регистрирано по ДДС, със седалище и управление гр.Пловдив 4000, ул. Фере 7 партер, което създава и поддържа електронния магазин www.fashionbreak.eu

“Дизайн груп 91 ЕООД” има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него.